Maggie Lake - Map
Maggie Lake CS #T11
Maggie Lake CS #1 ('A & B PM')
Maggie Lake CS #2 ('A & B PM')
Magnetawan Lake - Map
Magnetawan Lake CS #2 ('A & B PM')
Magnetawan CS #4

Mallard Lake - Map
Mallard Lake CS #1 ('A of A')

Mangotasi Lake - Map
Mangotasi Lake CS #1 ('A & B PM')
Mangotasi Lake CS #2 ('A & B PM')
Mangotasi CS #4
Mangotasi Lake CS #4 ('A & B PM')
Portage 305m To Hornbeam

Manitou Lake - Map
Manitou Lake CS #1
Manitou Lake CS #1 ('A of A')
Manitou Lake CS #3 ('A of A')
Manitou Lake CS #5 ('A & B PM')
Manitou Lake CS #5 ('A of A')
Manitou Lake CS #6 ('A & B PM')
Manitou Lake CS #6 ('A of A')
Manitou Lake CS #7 ('A of A')
Manitou Lake CS #8 ('A of A')
Manitou Lake CS #11
Manitou Lake CS #11 ('A & B PM')
Manitou Lake CS #13 ('A & B PM')
Manitou Lake CS #18
Manitou Lake CS #21
Manitou Lake CS #29
Manitou Lake CS #29 ('A of A')
Manitou Lake CS #29 ('A & B PM')
Manitou Lake CS #38
Manitou Lake CS #43
Manitou Lake CS #43a
Manitou Lake CS #43a ('A of A')
Manitou Lake CS #44
Manitou Lake CS #44 ('A of A')
Manitou Lake CS #45) ('A of A'
Manitou Lake CS #46 ('A of A')
Portage 455m to North Tea Lake.
Portage 585m to North Tea Lake.

Maple Creek - Map
Portage 130m from Maple L. to Maple Ck
Portage 805 Meters on Maple Creek
Maple Creek CS #1 ('A & B PM')
Maple Creek CS #1) ('A of A'
Maple Creek CS #2 ('A & B PM')
Maple Creek CS #2 ('A of A')
Portage 630 Meters on Maple Creek
Portage 130 Meters on Maple Creek
Portage 190 Meters on Maple Creek
Portage 915m Maple Ck To Kioshkokwi L.
Approx. Profile of Maple Creek Portages

Maple Lake - Map
Maple Lake CS #1
Maple Lake CS #1 ('A & B PM')
Maple Lake CS #2 ('A & B PM')
Maple Lake CS #3) ('A & B PM')
Maple Lake CS #4
Maple Lake CS #4 ('A & B PM')
Maple Lake CS #5 ('A & B PM')
Maple Lake CS #6) ('A & B PM')
Maple Lake CS #7 ('A & B PM')
Maple Lake CS #7
Maple Lake CS #7 ('A of A')
Maple Lake CS #8 ('A & B PM')
Maple Lake CS #9 ('A & B')
Portage 170m from Erables Lake
Portage 130m to Maple Creek
Portage 390m from Ratrap Lake

Mattowacka Lake - Map
Mattowacka Lake CS #3 ('A of A')

McCraney Lake - Map
McCraney Lake CS #1
McCraney Lake CS #3
McCraney Lake CS #8
McCraney Lake CS #8 ('A & B PM')
McCraney Lake CS #9 ('A & B PM')

McGarvey Lake - Map
McGarvey Lake CS #1 ('A & B PM')
McGarvey Lake CS #2 ('A & B PM')
McGarvey Lake CS #3 ('A & B PM')

McIntosh Lake - Map
McIntosh Lake CS #3
McIntosh Lake CS #7 ('A & B PM')
McIntosh Lake CS #10 ('A & B PM')
McIntosh Lake CS #11 ('A & B PM')
McIntosh Lake CS #13 ('A & B PM')
McIntosh Lake CS #14 ('A & B PM')
McIntosh Lake CS #15 ('A & B PM')
McIntosh Lake CS #16 ('A & B PM')
McIntosh Lake CS #17) ('A of A'
McIntosh Lake CS #22 ('A of A')

McKaskill Lake - Map
McKaskill Lake CS #3 ('A of A')

McManus Lake - Map
McManus Lake CS #1 ('A & B PM')
McManus Lake CS #4 ('A & B PM')
McManus Lake CS #5 ('A & B PM')
McManus Lake CS #5
McManus Lake CS #6 ('A & B PM')

Merchant Lake - Map
Merchant Lake CS #1
Merchant Lake CS #4 ('A of A')
Portage 340m to Happy Isle L.
Portage 1840m to Big Trout L.

Mink Lake - Map
Mink Lake CS #2
Mink Lake CS #3
Mink Lake CS #4
Mink Lake CS #10
Mink Lake CS #10 ('A & B PM')

Misty Lake - Map
Misty Lake CS #2
Misty Lake CS #2 ('A & B PM')
Misty Lake CS #3
Misty Lake CS #3) ('A of A'
Misty Lake CS #6 ('A & B PM')
Misty Lake CS #12
Misty Lake CS #13
Misty Lake CS #17

Moccasin Lake - Map
Moccasin Lake CS #1 ('A of A')
Moccasin Lake CS #1 ('A & B PM')
Moccasin Lake CS #2 ('A & B PM')

Mole Lake - Map
Mole Lake CS #1 ('A & B PM')

Mouse Lake - Map
Mouse Lake CS #1 ('A of A')
Mouse Lake CS #1 ('A & B PM')
Mouse Lake CS #2 ('A & B PM')
Mouse Lake CS #2
Mouse Lake CS #3 ('A & B PM')
Mouse Lake CS #4 ('A & B PM')
Mouse Lake CS #5 ('A & B PM')
Mouse Lake CS #6 ('A & B PM')
Portage 1705m to Mink Creek
Portage 610m from Club L.

Mubwayaka Lake - Map
Mubwayaka Lake CS #1 ('A & B PM')
Mubwayaka Lake CS #2
Mubwayaka Lake CS #2 ('A & B PM')

Nadine Lake - Map
Nadine Lake CS #4 ('A of A')

Nipissing R. RA Index Map

Nipissing R. RA 504 Upper - Map
Nipissing R. RA 504 Upper CS #1 ('A of A')
Nipissing R. RA 504 Upper CS #2 ('A of A')

Nipissing R. RA 506 LoontailCkJunction - Map
Nipissing R. RA 506 Loontail CJ CS #1 ('A of A')

Nipissing R. RA 509 Gibson Portage - Map
Nip. R. RA 509 Gibson Port. CS #2 ('A of A')

Nipissing R. RA 511 Browse Ck Junct. - Map
Nipis. R. RA 511 Browse CJ. CS #1 ('A of A')

Nipissing R. RA 512 Allen Rapids - Map
Nipissing R. RA 512 Allen Rap. CS #1 ('A of A')

Nipissing R. RA 515 High Falls - Map
Nipissing R. RA 515 High Falls CS #1 ('A of A')
Nipissing R. RA 515 High Falls CS #2
Nipissing R. RA 515 High Falls CS #2 ('A of A')

Nipissing R. RA 516 Osler Marsh - Map
Nipissing R. RA 516 Osler Marsh CS #1

Nipissing R. RA 517 Nadine Portage - Map
Nipissing R. RA 517 Nadine Portage CS #1
Nipissing R. RA 517 Nadine Port. CS #1 ('A of A')

Nipissing R. RA 518 Long Marsh - Map
Nipissing R. RA 518 Long Marsh - CS #1

Nipissing R. RA 519 Plumb Ck Junct. - Map
Nipissing R. RA 519 Plumb Ck Junct. CS #1
Nipissing R. RA 519 Plumb Ck Junct. CS #3
Nipissing R. RA 519 Plumb Ck Junct. CS #4
Nipissing R. RA 519 Plumb Ck Junct. CS #7
Portage 2835m from Luckless L.
Portage 230m on the Nipissing River.

Nod Lake - Map

North Branch Lake - Map
North Branch Lake CS #2 ('A & B PM')

North Depot Lake - Map
North Depot Lake CS #4 ('A & B PM')
North Depot Lake CS #5 ('A & B PM')
North Depot Lake CS #6 ('A & B PM')

North Grace Lake - Map
North Grace Lake CS #1 ('A & B PM')
North Grace Lake CS #2 ('A & B PM')
North Grace Lake CS #3 ('A & B PM')
North Grace Lake CS #4 ('A & B PM')

North River Lake - Map
North River Lake CS #6

North Sylvia Lake - Map
North Sylvia Lake CS #1
Portage 660m North Sylvia to Boggy
Portage 1490m Boggy to Dahinda

North Tea L. East - Map
North Tea L. East CS #3
North Tea L. East, CS #3 (2 'A of A')
North Tea L. East, CS #3 ('A & B PM')
North Tea L. East, CS #6) ('A & B PM')
North Tea L. East, CS #7 ('A & B PM')
North Tea L. East, CS #16 (15 'A of A')
North Tea L. East, CS #17
North Tea L. East, CS #18
North Tea L. East, CS #22
North Tea L. East, CS #29 (63 'A of A')
North Tea L. East, CS #29 ('A & B PM')
North Tea L. East, CS #31 ('A & B PM')
North Tea L. East, CS #32
North Tea L. East, CS #33

North Tea L. West - Map
North Tea L. West, CS #9 ('A & B')
North Tea L. West, CS #10 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #11 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #12 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #14 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #24 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #25 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #26 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #27 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #28 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #29
North Tea L. West, CS #29 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #31
North Tea L. West, CS #31 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #32 ('A & B PM')
North Tea L. West, CS #34

Opalescent Lake - Map
Portage 750m From Brigham L.
Opalescent Lake CS #5

Opeongo - Annie Bay - Map
Opeongo Annie Bay CS #1
Opeongo Annie Bay CS #2

Opeongo - East Arm - Map
Opeongo East Arm CS #3
Opeongo East Arm CS #3 ('A of A')
Opeongo East Arm CS #6
Opeongo East Arm CS #7
Opeongo East Arm CS #8
Opeongo East Arm CS #8 ('A of A')
Opeongo East Arm CS #9
Opeongo East Arm CS #9 ('A of A')
Opeongo East Arm CS #10 ('A of A')
Opeongo East Arm CS #12
Opeongo East Arm CS #12 ('A of A')
Opeongo East Arm CS #15 ('A of A')
Opeongo East Arm CS #17
Opeongo East Arm CS #18-19
Opeongo East Arm CS #22 ('A & B PM')
Opeongo East Arm CS #23 ('A & B PM')

Opeongo - North Arm - Map
Portage 2200m to Happy Isle L. (PDF)
Portage 1400m to Proulx L.
Opeongo North Arm - CS #1 ('A of A')
Opeongo North Arm - CS #2 ('A of A)
Opeongo North Arm - CS #4
Opeongo North Arm - CS #18
Opeongo North Arm - CS #21 ('A & B PM')
Opeongo North Arm - CS #24 ('A of A')
Opeongo North Arm - CS #25 ('A of A')
Opeongo North Arm - CS #26 ('A of A')
Opeongo North Arm - CS #27 ('A of A')
Opeongo North Arm - CS #28 ('A of A')
Opeongo North Arm - CS #29 ('A of A')

Opeongo - South Arm - Map
Opeongo South Arm - CS #24 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #25 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #26 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #28 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #28a ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #29 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #31 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #32 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #33 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #39 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #40 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #41 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #42 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #43 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #49 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #59 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #65 ('A of A')
Opeongo South Arm - CS #68
Opeongo South Arm - CS #69 ('A & B PM')
Opeongo South Arm - CS #70 ('A & B PM')

Otterslide Lake - Map
Otterslide Lake CS #1 ('A of A')
Otterslide Lake CS #3 ('A & B PM')
Otterslide Lake CS #4
Otterslide Lake CS #4 ('A & B PM')
Otterslide Lake CS #9
Otterslide Lake CS #9 ('A & B PM')

Owl Lake - Map
Owl Lake - CS #1
Owl Lake - CS #1 ('A & B PM')
Owl Lake - CS #2
Owl Lake - CS #2 ('A & B PM')

Updated February 22, 2024